Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

konkurs

Email Drukuj PDF

 

Oddział dla dzieci

 

 

OGÓLNOPOLSKI OTWARTY KONKURS LITERACKI

„O RÓŻĘ KAROLINY”

Organizatorzy:

Namysłowski Ośrodek Kultury

Biblioteka Publiczna w Namysłowie

Klub Młodych Twórców „Wena”.

 

 

Regulamin

 

Cel konkursu:
- Upamiętnienie twórczości opolskiej poetki Karoliny Turkiewicz-Suchanowskiej

- pobudzanie wrażliwości literackiej oraz aktywności twórczej

 

Zasady konkursu:

 • Ø Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto nadeśle zestaw 3 wierszy  lub jedno opowiadanie (nie przekraczające 5 stron znormalizowanych (9000 znaków ze spacjami)) nigdzie niepublikowane,
 • Ø Przesłane prace powinny być napisane w języku polskim
 • Ø Autorzy są zobowiązani do przesłania tylko jednego zestawu wierszy lub jednego opowiadania; przesłanie więcej niż jednego opowiadania lub zestawu wierszy jest równoznaczne z dyskwalifikacją w konkursie.
 • Ø Teksty, w czterech egzemplarzach maszynopisu (rękopisy nie będą brane pod uwagę) mają być oznaczone tylko godłem autora (przez godło rozumie się słowo lub numeryczny zapis maskujący właściwą tożsamość autora),
  a w dołączonej kopercie, oznaczonej tym samym godłem, powinny znajdować się dane dotyczące autora (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail) oraz podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgoda
  w załączniku 2). Za osobę niepełnoletnią zgodę powinien podpisać jeden
  z rodziców – załącznik 3

Organizatorzy nie ograniczają tematyki, sugerując jedynie możliwość sięgnięcia po tematykę namysłowską lub nawiązującą do twórczości Karoliny Turkiewicz-Suchanowskiej. Jury przewiduje nagrodę specjalną

 • za najlepszy utwór o tematyce regionalnej – statuetkę Namysłowska Nike
 • Ø Prace powinny być nadesłane do 17 września 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Namysłowski Ośrodek Kultury;
  Pl. Powstańców Śl. 2; 46-100 Namysłów - z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Literacki" - tu podać należy także grupę wiekową („Dzieci
  i młodzież” lub „Osoby dorosłe”)
 • Ø Nadesłane prace nie będą zwracane autorom,
 • Ø Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych utworów oraz nazwisk autorów tych utworów w wydawnictwie pokonkursowym oraz do prezentacji w mediach publicznych bez zgody autorów i honorarium
 • Ø Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu

 

Nagrody:

 • Ø Prace nadesłane na konkurs oceniane będą przez jury powołane przez organizatorów
 • Ø Autorzy najlepszych utworów w kategoriach „dorośli” oraz „dzieci
  i młodzież” zostaną uhonorowani nagrodami za I, II i III miejsce (osobno dla każdej kategorii), w zależności od oceny jury
 • Ø Ogłoszenie wyników i uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 10 listopada (sobota) o godz. 16:00 w Namysłowskim Ośrodku Kultury przy
  Pl. Powstańców Śl. 2.
 • Ø O wynikach konkursu organizatorzy powiadomią tylko laureatów. W razie braku możliwości osobistego odbioru nagrody laureat wyznacza swojego reprezentanta i upoważnia go pisemnie do odbioru nagrody. Osoba upoważniona otrzyma także zwrot kosztów podróży
 • Ø Organizatorzy zwracają laureatom koszty podróży. Warunkiem uzyskania zwrotu kosztów jest przedstawienie biletu oraz wniosku o przyznanie refundacji kosztów podróży. W przypadku transportu własnego obowiązują przepisy dot. rozliczeń w przeliczeniu na km – nie więcej jednak jak 100 zł. Wniosek o przyznanie refundacji kosztów podróży należy skopiować
  z niniejszego Regulaminu.
 • Ø Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod numerem tel. 77 4101487

Organizatorzy


 

 

 

Załącznik 1.

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE REFUNDACJI KOSZTÓW PODRÓŻY

 

Dnia    ….........................................................................

Imię, Nazwisko  ……………………………………….


Adres  ..……...................................................................

Kod, miejscowość  ……..................................................

PESEL  ……...................................................................

Tel. Kontaktowy  ……………………………………..

 

Namysłowski Ośrodek Kultury
w Namysłowie

 

Na podstawie Regulaminu X edycji Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu Literackiego – 2018 „O Różę Karoliny” zwracam się z prośbą o dokonanie zwrotu poniesionych przeze mnie kosztów podróży celem uczestnictwa w zorganizowanym przez Namysłowski Ośrodek Kultury w Namysłowie konkursie i powrotu do miejsca zamieszkania.
Na konkurs przyjechałem/am* następującym środkiem transportu:
………………………………………………………………………………………………. .

Liczba km w jedną stronę wynosi ……………………

Na konkurs przyjechałem/am* z:…………………………………………………………….
Kod pocztowy i miejscowość: ………………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………….nr ………………………

Zwrot kosztów podróży proszę przekazać na poniższy numer rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………………

lub wyżej wymienioną kwotę odbiorę w kasie Namysłowskiego Ośrodka Kultury
w Namysłowie*.

Oświadczam, że zapoznałem/am* się z treścią REGULAMINU X edycji Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu Literackiego – 2018 „O Różę Karoliny”.

 

………....................................
(podpis wnioskodawcy)
* Niepotrzebne skreślić

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych celem zwrotu kosztów podróży związanych z uczestnictwem w rozstrzygnięciu X Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
„O Różę Karoliny 2018”organizowanego przez Namysłowski Ośrodek Kultury w Namysłowie. Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

(Podstawa prawna: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

 

………....................................
(podpis wnioskodawcy)

 

 

Załącznik 2.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

„Wraz z nadesłanymi tekstami przesyłam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych X Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
„O Różę Karoliny 2018”organizowanego przez Namysłowski Ośrodek Kultury w Namysłowie, ewentualnych działań reklamowych i marketingowych z nim związanych oraz dla potrzeb publikacji prasowych, w formach zwartych oraz elektronicznych będących jego następstwem. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

(Podstawa prawna: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

 

……………………………

PODPIS UCZESTNIKA

 

 

 

 

Załącznik 3.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (dla osoby niepełnoletniej)

 

„Wraz z nadesłanymi tekstami przesyłam również zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb organizacyjnych X Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
„O Różę Karoliny 2018”organizowanego przez Namysłowski Ośrodek Kultury w Namysłowie, ewentualnych działań reklamowych i marketingowych z nim związanych oraz dla potrzeb publikacji prasowych, w formach zwartych oraz elektronicznych będących jego następstwem. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. ”

(Podstawa prawna: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

 

……………………………

PODPIS RODZICA UCZESTNIKA

 

Godziny otwarcia

Biblioteka Główna

Poniedziałek 10:00 - 18:00
Wtorek 10:00 - 18:00
Środa 10:00 - 18:00
Czwartek 10:00 - 18:00
Piątek 10:00 - 18:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Zamknięte

Szukaj na stronie

Katalog oraz GIG

 

Linki

Grafika losowa

image141.jpg

Statystyki

Użytkowników : 1
Artykułów : 1206
Zakładki : 1
Odsłon : 1016442

Licznik odwiedzin

802310
DzisiajDzisiaj1487
WczorajWczoraj818
Wizyt w tygodniuWizyt w tygodniu5802
Wizyt w miesiącuWizyt w miesiącu5802
Łącznie wizytŁącznie wizyt802310

Zapytaj Bibliotekarza