spotkanie

Drukuj

Filia w Raszowej

29.01.2019-spotkanie ze strażakami

W tym dniu uczniowie uczestniczyli w spotkaniu ze strażakami w OSP Raszowa .Tematem spotkania było przybliżenie dzieciom pracy strażaka, która jest ciężka i trudna a czasem niebezpieczna, przestrzeganie zakazów i zachowanie bezpieczeństwa. Wszystkie reguły z tym związane przedstawili nam strażacy z OSP Raszowa-Łukasz Mientus i  Krzysztof Mientus. Dokonali oni prezentacji stroju strażaka-ratownika oraz urządzeń używanych w trakcie akcji ratowniczej. Przeprowadzili z dziećmi rozmowę na temat bezpiecznego zachowania w domu i szkole. Przypomnieli  numery alarmowe do straży pożarnej, które trzeba znać. Strażacy zademonstrowali zasadę  udzielania pierwszej pomocy. Dużą atrakcją było oglądanie wozów strażackich i zwiedzanie remizy strażackiej. Na zakończenie uczniowie zadawali pytania. Spotkanie odbyło się w milej atmosferze, za co bardzo dziękujemy.